REŠTART KAMPANE
NECHCEM, ALE MUSÍM!

Podporte nás

Vyrobili sme krátke videoklipy. Témou videoklipov je vplyv pozbavovania spôsobilosti na právne úkony na bežný život ľudí s mentálnym postihnutím. Prípravy a realizácie videoklipov sa ujal tím mladých autorov v zložení Vlasta Kubušová, Miroslav Král a Adam Felix. Do videoklipov obsadili známe herecké tváre – Judit Bárdos a Richarda Stankeho.